Yritysjohtajien ja esimiesten laaja-alainen kehitystyö

"Liikkuva vesi ei sammaloidu"

  • Johtoryhmän toiminnan tehostaminen
  • Johtajuusarviointi 360°
  • Johtajuusarviointi
  • Liikkeenjohdollisten taitojen kehittäminen
  • Esimiesarvioinnit
  • Esimiestaitojen kehittäminen
  • Mentaali- ja henkinen valmennus
  • Henkilökohtainen ohjaus johto- ja esimiestyössä toimiville

Ota yhteyttä