Lorem ipsum

Lorem ipsum

Hybridi rekrytoinnit > Projektipäällikkö

Projektipäällikkö

GPP Perimeter Protection Oy on kansainvälisen Perimeter Protection Groupin suomalainen tytäryhtiö. Olemme yksi maailman johtavista kehä- ja alueturvallisuustuotteiden toimittajista ajoneuvoille sekä henkilöliikenteelle suunnatuilla alueilla.

Työllistämme Suomessa 25 henkilöä ja liikevaihtoa vuonna 2020 oli 6,5 milj.€. Toimipisteemme sijaitsevat Nurmijärvellä ja Kemissä. 

Palvelemme asiakkaitamme kansainvälisesti testatuilla High Security -tuotteilla ja korkean laatustandardien ja turvallisuusvaatimukset täyttävissä aluesuojausjärjestelmissä, ajonestoporteissa, pollareissa, ajoneuvosuluissa ja erilaisilla ajopuomi- ja turvaporteilla.

Huoltomme turvaa asiakkaidemme järjestelmien toimivuuden pitkälle tulevaisuuteen.

Asiakkaitamme ovat teollisuus, logistiikka sekä julkinen sektori.  Korkean turvallisuuden kohteet - kuten lentokentät, lähetystöt ja energian tuotanto - ovat tilanteessa, jossa turvallisuusuhkien ja riskien kasvu nostaa jatkuvasti vaatimuksia turvallisuuden suhteen. Näihin kasvaviin turvallisuusuhkien vaatimukseen myös me vastaamme.

Etsimme Etelä-Suomen alueelle energistä ja ammattitaitoista

                        Projektipäällikköä

Projektipäällikkönä vastaat omalla alueellasi samanaikaisesti käynnissä olevien projektien tehokkaasta ja laadukkaasta läpiviennistä. Projektityön eri osa-alueiden hallitseminen luovat edellytykset suunnitelmalliselle ja onnistuneelle toteutukselle. Sinua tukemassa on asiantuntijatiimi, joka koostuu myynnistä, suunnittelusta, sähkö– ja huolto-organisaatiosta. Tunnet hyvin Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE1998. Työskentelet myös kiinteässä yhteydessä asiakkaiden kanssa ja kykenet täyttämään vaativien asiakkaidemme odotukset ja vaatimukset. Tavoitteenasi on saada heistä pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita.

Esimiehenä ja projektipäällikkönä olet loistava tiimipelaaja ja kykenet motivoimaan asentajat ja aliurakoitsijat hyvään laatuun sekä aikataulujen pitävyyteen. Positiivinen ”onnistuu” asenne kuvaa sinua osuvasti, ja omaat jatkuvan kehityksen ajattelutavan.

Sinulla on vahvat organisaation ja ihmisten johtamisen taidot sekä hyvä osaaminen ja kokemusta projektien vetämisestä. Lisäksi kykenet työskentelemään käytännönläheisesti ja käyttämään resursseja tehokkaasti. Rakennusinsinöörin, rakennusmestarin tai muu soveltuva tekninen koulutus on edellytys tehtävään.

Tarjoamme ammattitaitoisen ja kehittyvän työympäristön, jossa sinulla on mahdollisuus olla nostamassa projektien tehokkuutta ja asiakastyytyväisyyttä uudelle tasolle.

Tartu tilaisuuteen ja hae tehtävää. 

Tutustu meihin:  www.perimeterprotection.fi

Lisätietoja

Tiedusteluihin vastaa Harri Jyrkiäinen Jenico Oy:stä 0400 592 508.

Lähetä hakemuksesi palkkatoivomuksineen: 

 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Jenico Oy (Y-0829216-7)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Harri Jyrkiäinen
0400 592 508
harri.jyrkiainen@jenico.fi

Henkilörekisterin nimi

Jenico Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Jenico Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
harri.jyrkiainen@jenico.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna