Lorem ipsum

Lorem ipsum

Vaativat rekrytoinnit > Uula Color Oy Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja

Tartu tilaisuuteen ja hae tehtävää

Lisätietoja

 

Uula Color Oy

Maaliemme muovittomuus ja hengittävyys ovat maalatun puupinnan kestävyyden ja elinvoimaisuuden kannalta ratkaisevia tekijöitä. Siksi maalimme ovat täydellinen valinta, kun halutaan pitää huolta elävästä ja luonnollisen kauniista puupinnasta.

Referensseistämme löytyy nimekkäitä kohteita, joista merkittävimpiä ovat Versaillesin palatsi ja Louvren taidemuseo. Maalimme valittiin näiden Ranskan historiallisien arvokohteiden restaurointimaaleiksi pitkän ja vaativan tuotetestauksen ja laaduntarkkailun jälkeen. Kotimaan referensseissämme on upeita historiallisia arvokohteita, kartanoita ja kirkkoja sekä arkkitehtien suunnittelemia uudisrakennuksia.

 

Yrityksemme sijaitsee Kauvatsalla lähellä Poria, idyllisessä maalaismaisemassa. Olemme valmistaneet maaleja ja pintakäsittelyaineita yli neljänkymmenen vuoden ajan.

 

Yrityksemme pääomistajana ja toimitusjohtajana työskentelevän henkilön tilalle haemme aktiivista ja rehtiä

 

                 Toimitusjohtajaa

 

Tehtävänäsi on toimitusjohtajalle kuuluvien hallinnollisten tehtävien lisäksi huolehtia yrityksemme hallitusta kasvusta, ketjuyhteistyöstä, viennin kehittämisestä ja aktiivisesta kotimaan myynnin ja asiakastyön edelleen kehittämisestä. Tehtävä edellyttää työskentelyä Kauvatsalla, mutta sitä voi hoitaa myös osittain etänä.

 

Sinulla on luotettavaa ja vakuuttavaa näyttöä yritys- tai myynninjohdollisista tehtävistä. Yritysjohtajana olet parhaimmillasi tilanteissa, joissa tarvitaan määrätietoisuutta, tahtoa, tekemistä ja visionääristä näkemystä yrityksemme tulevaisuudesta.

 

Yritysjohtajana tavoitteellisuus ja kilpailuympäristön mahdollisuudet avaavat sinussa luontaisen suunnannäyttäjän, jonka toimesta yrityksemme saavuttaa merkittävän markkina-aseman Suomessa ja kansainvälisillä markkinoilla.

 

Henkilöjohtajana ja esimiehenä olet innostava, ja tiedät miten motivoituneen henkilöstön avulla saavutetaan parhaat tulokset.

 

Viestit sujuvasti kirjallisesti ja suullisesti kotimaisten kielten lisäksi ainakin englannin kielellä.

 

Tartu tilaisuuteen ja hae tehtävää. 

 

Tiedusteluihin vastaa Harri Jyrkiäinen 0400 592 508 ja Teemu Mäkinen 044 771 4000 HR Sata Henkilöstötalosta.

 

Lähetä hakemuksesi palkkatoivomuksineen viimeistään sunnuntaina 8.12.2019

 

Hakemuslomake 

 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Jenico Oy (Y-0829216-7)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Harri Jyrkiäinen
0400 592 508
harri.jyrkiainen@jenico.fi

Henkilörekisterin nimi

Jenico Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Jenico Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
harri.jyrkiainen@jenico.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna