Yritysjohto

Yrityksen johtamisessa vain muutos on pysyvää

 • Visioiden ja strategioiden suunnittelu ja toteutus
 • Strategioiden jalkauttaminen
 • Johtajuuden kehittäminen
 • Johto- ja esimiesryhmien sparraus
 • Organisaation toimivuuden ja tuottavuuden parantaminen
 • Muutoksen johtamisen suunnittelu.

Hallitustyön kehittäminen

Visionäärinen ja sparraava hallitus on nykyjohtamisen osa

 • Yritysten strateginen hallitustyö
 • Hallitustyön arviointi
 • Toimitusjohtajan arviointi
 • Hallituksen jäsenten valinta
 • Advisory Bord.

Ota yhteyttä